THANH NẸP GÓC

Sản phẩm : Thanh nẹp giấy


- Bảo vệ hàng hóa tốt hơn trong quá trình vận chuyển. - Bảo vệ góc Tránh trầy xước, sụp đổ thùng hà...

   Chi tiết   

 
 

Sản phẩm : Thanh nẹp góc


Thanh nẹp góc:Bảo vệ hàng hóa tốt hơn trong quá trình vận chuyển. Thanh nẹp góc:Bảo vệ góc Tránh ...

   Chi tiết   

 
 
    1