PALLET GIẤY

Sản phẩm : Pallet 3 chân


Pallet 3 chân xúc được ở cả 2 chiều, giúp cho pallet được cứng cáp và có độ chịu lực cao

   Chi tiết   

 
 

Sản phẩm : Pallet tổ ong


Pallet tổ ong là một loại nguyên liệu hỗn hợp với cấu trúc bên trong tương tự như tổ ong, có độ đàn ...

   Chi tiết   

 
 

Sản phẩm : Pallet 9 chân


Bảo vệ, chứa đựng hàng hóa dùng lưu kho hoặc vận chuyển Phù hợp, tiện lợi khi xuất khẩu hàng hóa,...

   Chi tiết   

 
 
    1 2