Khach hang

 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI


Công ty Cổ phần TP Thiên Hương


Công ty Dược phẩm Hoàng Long


Cafe Trúc Tâm


Công ty TNHH CN TP Việt Hưng


Công ty LD Phạm Asset


Ngân Hàng CP Sài Gòn Hà Nội


Ngân hàng BNP PARISBAR


Cty CP Rượu Bình tây


Công ty Rượu Việt Pháp


Và một số khách hàng khác