Pallet giấy

Với các tính năng như:

Bảo vệ, chứa đựng hàng hóa dùng lưu kho hoặc vận chuyển

Phù hợp, tiện lợi khi xuất khẩu hàng hóa, không cần phun trùng và kiểm nghiệm, thân thiện và không gây ô nhiễm môi trường

Giảm bớt thủ tục khi xuất khẩu.

Gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí vận chuyển

Là 1 giải pháp tối ưu khi xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường có yêu cầu bảo vệ môi trường cao: Châu Âu, Nhật bản, Hàn Quốc…