Pallet 3 chân

Pallet 3 chân xúc được ở cả 2 chiều, giúp cho pallet được cứng cáp và có độ chịu lực cao

_______________________________________________________

Một vài hình ảnh Pallet 3 chân