Slip sheet

 

Với các tính năng như sau:

- An toàn, không độc hại

- Kiểm soát được chi phí.

-Tiết kiệm, tiện lợi hơn trong quá trình lưu kho hoặc vận chuyển hàng hóa.

-Phù hợp, tiện lợi khi xuất khẩu hàng hóa, thân thiện, vệ sinh và không gây ô nhiễm môi trường.

- Giảm bớt thủ tục khi xuất khẩu.

- Gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí vận chuyển.

- Rất thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa trong nước và xuất khẩu ra các thị trường có yêu cầu bảo vệ mội trường cao.