Pallet 9 chân

Pallet 9 chân là loại pallet xúc được 4 chiều tiện lợi khi nâng dỡ hàng

______________________________________________________


Hình ảnh Pallet 9 chân

 

 

http://www.loivinh.com/assets/res/product/image_6.jpghttp://www.loivinh.com/assets/res/product/images/image_5_9.jpg

http://www.loivinh.com/assets/res/product/thumbs150/image_5.jpg