Hộp cao cấp

 

Bao bì Phước Thắng là đơn vị chuyên nghiệp trong việc thiết kế và sản xuất các loại bao bì hộp cao cấp phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Quý khách

Tất cả các sản phẩm bao bì của chúng tôi:
+ Được in trên nhiều chất liệu
+ Sau khi in sẽ được xử lý bằng nhiều phương pháp làm tăng giá trị ấn phẩm như: cán UV, OPP, cà nhám, thúc nổi, cán gân, phun cát….
+ Hoàn chỉnh các ấn phẩm: bồi, bế, dán…

____________________________________________________

Các loại hộp cao cấp